1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Usluge iz oblasti geoloških istraživanja

Svi zainteresovani subjekti imaju pravo uvida u katastar aktivnih istražnih prostora; eksploatacionih prostora, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, katastar eksploatacionih polјa i knjigu isprava za teritoriju AP Vojvodine.

Zahtev za uvid u katastar aktivnih istražnih prostora; eksploatacionih prostora, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, katastar eksploatacionih polјa i knjigu isprava za teritoriju AP Vojvodine podnosi se Pokrajisnkom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine.
 
Uz zahtev za uvid u katastar aktivnih istražnih prostora; eksploatacionih prostora, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, katastar eksploatacionih polјa i knjigu isprava plaća se republička administartivna taksa za uvid u katastar (u iznosu od 4.410,00 dinara) i pokrajinska administartivna taksa za zahtev (u iznosu od  220,00 dinara).

Studije