1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stručni ispit za lica koja obavljaju stručne poslove pri eksploataciji mineralnih sirovina

Kontakt osoba: Zvjezdana Bečelić

Telefon: 021/487 4337

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Prijava za polaganje stručnog ispita

Troškovi polaganja stručnog ispita 

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Prаvilnik o uslovimа, nаčinu i progrаmu polаgаnjа stručnog ispitа zа obаvljаnje stručnih poslovа pri eksploаtаciji minerаlnih sirovinа ("Sl. glаsnik RS", br. 21/96 i 47/96.

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Zakon o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Zakon o radu (""Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje")

Pravni izvori za posebni deo stručnog ispita

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005)

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)

Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)

Prаvilnik o sаdržini rudаrskih projekаtа ("Sl. glаsnik RS", br. 27/97.

Pravilnik o tehničkim merama za prevoz transporterima s trakom u rudarstvu ("Sl. list SFRJ", br. 5/1973)

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Sl. list SFRJ", br. 26/1988)

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima s podzemnom eksploatacijom.pdf ("Sl. list SFRJ", br. 20/1988)

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima s površinskom eklploatacijom mineralnih sirovina ("Sl. list SFRJ", br. 66/1987)

Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina, ruda obojenih metala ("Sl. list SFRJ", br. 36/1979)

Pravilnik o tehničkim zahtevima za podzemnu eksploataciju metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina ("Sl. list SFRJ", br. 24/1991)

Pravilnik o tehničkim zahtevima za površinsku eksploataciju ležista mineralnih sirovina ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010)

Uredba o merama zaštite od požara pri izvodjenju radova zavarivanja (Sl. glasnik SRS", br. 50/79)

Studije