1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
sreda, 20 april 2016

Potpisani ugovori sa NVO o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekata saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

Danas su u Pokrajinskoj vladi potpisani ugovori o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija o unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.

Potpisani su ugovori sa 24 aplikanta, a vrednost projekata iznosi 4 miliona dinara. Na konkurs se prijavilo ukupno 77 aplikanata, što je pokazatelj da za ovaj konkurs postoji veliko interesovanje, te da je tematika aktuelna i privlačna, rekao je pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, Zoran Delić. On je dodao da je, poučen iskustvom iz prethodnih godina, kada je takođe bio veliki broj aplikanata zainteresovan za ovaj konkurs, i pored smanjenog budžeta, Sekretarijat povećao iznos sredstava za 2 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu.

  • 20042016_Energetika_konkursi 02

I pored toga, nije se moglo izaći u susret velikom broju aplikanata, s obzirom na to da su aplikanti tražili više od 25 miliona dinara. Zbog toga su izabrani projekti koji kako prostorno, tako i svojim kvalitetom mogu da pokriju ovu oblast na najbolji mogući način. Delić je istakao da se ni svim aplikantima sa kojima su danas potpisani ugovori nije izašlo u susret sa punom svotom novca, jer je namera bila da se što veći broj aplikanata podrži u realizaciji projekata.

  • 20042016_Energetika_konkursi 03

Kriterijumi po kojima su odabrani projekti su opšti i posebni. Reč je o projektima kod kojih je, pored kvaliteta bio važan i iznos sredstava koji aplikanti traže, kao i visina sredstava koju obezbeđuju iz drugih izvora. Prema rečima Zorana Delića, odabir aplikanata izveden je maksimalno pravedno, jer je reč o prilično složenom poslu gde ne postoje egzaktni pokazatelji kvaliteta. Tim povodom izražena je nada da će se ovim projektima postići dobri efekti, koji će do kraja godine biti vidljivi, jer je kraj realizacije projekata 1. novembar tekuće godine.

Studije