1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2015. godina

Odluke o dodeli bespovratnih sredstava po Konkursima za sufinansiranje projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene i projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama možete pogledatu u odeljku Konkursi ili na sledećim linkovima.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje javnu nabavku usluga - Izrada studije geotermalni potencijal Vojvodine - istraživanje, valorizacija i način korišćenja Dokumente možete preuzeti u prilogu.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje javnu nabavku usluga - Izrada software-a za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti Dokumente možete preuzeti u prilogu.
U Pokrajinskoj vladi održana je prezentacija softvera „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“, što je prvi projekat ovakve vrste u našoj zemlji. Reč je o projektu koji je realizovao Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za…
Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković održao je konferenciju za novinare povodom raspisivanja dva javna konkursa, koja su objavljena u dnevnom listu „Danas“. Takođe, nalaze se i na veb stranici Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine…
Novi Sad, 17. jun 2015. – U organizaciji Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda – centar za zaštitu životne sredine u rudarstvu, u Vrdniku je od 10-13. juna 2015., održan 5. Međunarodni simpozijum o rudarstvu i zaštiti životne sredine.Cilj simpozijuma je da…

Studije