1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2015. godina

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti o objektima javne namene. Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.
Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama. Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2015. godine.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje javnu nabavku usluga - Automatizacija poslovnih procesa u pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine Dokumente možete preuzeti u prilogu.
Novi Sad, 27. maj 2015. – U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, u Konkresnom centru CEPTOR na Andrevlju održana je Javna rasprava o Akcionom planu Vojvodine za bioenergiju, koji je sačinjen u saradnji sa Hajncom Kopecom predstavnikom…
Novi Sad , 22. maj 2015. - Govoreći o geotermalni resursima Vojvodine, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković je rekao u uvodnom izlaganju da se za sada istražuje hidrotermalna energija. „To su tople vode prirodnih izvora…
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Svetska asocijacija za bioenergiju sačinili su Akcioni plan u oblasti bioenergije na teritoriji AP Vojvodine Akcioni plan je strateški dokument za određivanje načina korišćenja domaćih resursa u energetske svrhe, u prvom redu…

Studije