1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2015. godina

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje Javnu nabavku usluga usluge informisanja - oglašavanje javnih konkursa i oglasa naučioca u postupku javne nabavke male vrednosti JN MB - 1/2015
Obaveštenje o obustavi postupka Javne nabavke male vrednosti šifra: JN MV-1/2015 možete preuzeti u prilogu.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje Javnu nabavku usluge informisanja - oglašavanje javnih konkursa i oglasa naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti - JNMV 1/2015 Dokumente možete preuzeti u prilogu. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1/2015 Poziv…
Novi Sad, 27. januar 2015. – Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković učestvovao je u radu prve sednice Nacionalnog saveta za klimatske promene, koja je održana u ponedeljak, 26. januara 2015. u Beogradu, u organizaciji Ministarstva…
Strana 7 od 7

Studije