1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2016. godina

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje poziv za podnošenјe ponuda za javnu nabavku dobara – izrada geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini - JN MV 1/2016 Rok za podnošenje ponuda je 25.04.2016. godine do 10:00 časova. Poziv za…
Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore po osnovu dva konkursa Sekretarijata, koji su bili raspisani u martu ove godine, a čiji je cilj promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Konkursi su namenjeni…
Odluke o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za za finansiranje i sufinansiranje projakata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišenju…
Odluke o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima i projekata energetski održivih farmi možete preuzeti u prilogu.
Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene na teritoriji AP Vojvodine. Reč je o konkursu koji je raspisivan…
Pokrajinski sekretarijat  za energetiku i mineralne sirovine je 2.09.2011.godine sa Udruženjem za zaštitu potrošača Vojvodine potpisao Ugovor, gde je predmet Ugovora bila usluga sprovođenja ankete ispitivanja indeksa zadovolјstva potrošača u isporuci toplotne energije i prirodnog gasa. Udruženje je finalnu verziju…

Studije