1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Obnovljivi izvori energije

Energija vetra je energija koja potiče od snage vetra, mada je to u stvari energija Sunca i okarakterisana je kao obnovljiv izvor energije. Predstavlja konvencionalan obnovljivi izvor energije, koji se vekovima koristi za dobijanje mehaničke, a u novije vreme i električne energije. Međutim, proizvodnja električne energije iz energije vetra u…
Hidroenergija, hidraulička energija ili energija vode je snaga dobijena iz sile ili energije tekuće vodene mase, koja se može upotrebiti u korisne svrhe. Pre nego što je komercijalna električna energija postala široko dostupna, energija vode se koristila za navodnjavanje i pogon raznih mašina, poput vodenica, u tekstilnoj industriji, u pilanama,…
Ispod Zemljine površine nalaze se ogromne zalihe toplotne energije, koja se naziva geotermalna energija. Naziv "geotermalno" potiče od grčkih reči geo, što znači zemlja i therme, što znači toplota. Geotermalna energija je toplotna energija akumulirana u fluidima i stenskim masama u Zemljinoj kori. Nastala je polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, hemijskim…
Solarna energija je energija sunčevog zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote kojom nas naša zvezda svakodnevno obasipa. Sunce je najveći izvor energije na Zemlji. Sem neposrednog zračenja koje greje Zemljinu površinu i stvara klimatske uslove u svim pojasevima, ovo zračenje je odgovorno i za stalno obnavljanje energije vetra,…
Biomasa je obnovljivi izvor energije biljnog ili životinjskog porekla, koja se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju. Najčešće se koristi direktno u produkciji energije za grejanje, kuvanje ili zagrevanje tople vode, ali se može koristiti i za proizvodnju električne i toplotne energije. A s obzirom na to da…
Biogas je vrsta gasovitog biogoriva koje se dobija anaerobnom razgradnjom ili fermentacijom biorazgradivih materija nastalih u poljoprivredi, šumarstvu i domaćinstvu, kao i gas nastao u postrojenjima za tretman sporednih proizvoda životinjskog porekla (delovi tela i trupa životinja, proizvodi i hrana životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi). Smatra se…

Studije