1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zanimljivosti

Biogas je vrsta gasovitog biogoriva koje se dobija anaerobnom razgradnjom ili fermentacijom biorazgradivih materija nastalih u poljoprivredi, šumarstvu i domaćinstvu, kao i gas nastao u postrojenjima za tretman sporednih proizvoda životinjskog porekla (delovi tela i trupa životinja, proizvodi i hrana životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi). Smatra se…
Strana 3 od 3

Studije