1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Ispitivanјe indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci toplotne energije i prirodnog gasa

Pokrajinski sekretarijat  za energetiku i mineralne sirovine je 2.09.2011.godine sa Udruženjem za zaštitu potrošača Vojvodine potpisao Ugovor, gde je predmet Ugovora bila usluga sprovođenja ankete ispitivanja indeksa zadovolјstva potrošača u isporuci toplotne energije i prirodnog gasa.

Udruženje je finalnu verziju Ankete „Ispitivanјe indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci toplotne energije i prirodnog gasa“ dostavilo Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine 19.05.2015.godine i nakon prezentacije na Međunarodnom sajmu energetike i investicije 11.03.2016.godine postavlјa se na sajt Sekretarijata, kako bi šira javnost imala uvida u Anketu.

Dokumente možete preuzeti u prilogu.


Ispitivanje indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci prirodnog gasa

Ispitivanje indeksa zadovoljstva potrošača u isporuci toplotne energije

Studije