1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Međunarodna konferencija „Biomasa kao deo budućeg energetskog sistema u Vojvodini“

Prva pripremna konferencija "Biomasa kao deo budućeg energetskog sistema Vojvodine"

Pozivnica

Registracioni obrazac

Predlog programa


1st Preparatory International Conference dedicated to  "Biomass as part of the future energy system in Vojvodina"

Invitation

Registration_form

Draft Agenda


Prezentacije

ČVRSTA BIOMASA I BIOGAS U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI - STATUS I MOGUĆNOSTI
prof. dr Milan Martinov, šef Katedre za inženjerstvo biosistema, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM I ZNAČAJ DALJINSKOG GREJANJA U VOJVODINI
Klara Balog- Aranjoš, samostalni stručni saradnik za toplotnu energiju i energetsku efikasnost, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

UPRAVLJANJE MREŽAMA DALJINSKOG GREJANJA U CENTRALNOJ EVROPI
mr Josef Landschützer, predsednik odbora; kompanija za daljinsko grejanje Stefe, Banska Bistrica, Republika Slovačka (Energie Steiermark)

TEHNOLOGIJE SAGOREVANJA POLJOPRIVREDNE BIOMASE
Bernhard Häusler, Polytechnik, Vajsenbah, Donja Austrija

NOVE TEHNOLOGIJE U ŽETVI KUKURZNOG KLIPA
F. H. Tschiggerl, Halbenrajn, Štajerska

OBNOVLJIVE ENERGIJE U DONJOJ AUSTRIJI - BIOENERGIJA, ENERGIJA VETRA, VODE I SOLARNA ENERGIJA - REZULTATI, ISKUSTVA, CILJEVI, POLITIKE
Dr. Herbert Greisberger, direktor, Agencija za energiju i životnu sredinu, Donja Austrija, Sankt Pelten

PROGRAM I MISIJA AUSTRIJSKE ASOCIJACIJE ZA BIOMASU – BIOHEAT® GORIVO, BIOGORIVO, BIOGAS U AUSTRIJI
DI. Chistoph Pfemeter, generalni sekretar, Austrijska asocijacija za biomasu, Beč

SPROVOĐENJE DIRECTIVE OIE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
mr Karolina Cegir, stučnjak za gas, Energetska zajednica, Beč

BIOENERGIJA U GORNJOJ AUSTRIJI I ULOGA ASOCIJACIJE ZA BIOENERGIJU U GORNJOJ AUSTRIJI
DI. Matthias Raschka, generalni sekretar, Asocijacija za biomasu Gornje Austrije, Linc

KLJUČNI ELEMENTI MODERNOG BIOENERGETSKOG AKCIONOG PLANA IZ PERSPEKTIVE SVETSKE ASOCIJACIJE ZA BIOENERGIJU
dr Heinz Kopetz, predsednik, Svetska asocijacija za biomasu, Štokholm, Švedska

POTENCIJALI OBNOVLJIVIH ENERGIJA I TRŽIŠNA PERSPEKTIVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
Boris Dumnić, direktor, Centar za obnovljive izvore energije i kvalitet električne energije, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Studije