1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dani energetike 2013. godina - Predavanja i prezentacije

"ENERGETSKA EFIKASNOST - OBAVEZE I ŠANSE"

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE
Vesna Rodić, rukovodilac grupe za SEM, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Beograd

PODRŠKA CEDEF-A UNAPREĐENJU I PRIMENI MERA EE I OIE
Jovanka Arsić - Karišić, predsednik UO CEDEF-a, CEDEF

POTENCIJALI I ŠANSE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA
vanr. prof. dr Jovan PETROVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost, Novi Sad

PRAKTIČNA PRIMENA SISTEMA ENERGETSKOG MENADžMENTA U PREDUZEĆU
dr Radoslav Raković, Energoprojekt, Entel a.d.

ENERGETSKI NEZAVISAN I EKONOMSKI ISPLATIV OBJEKAT JAVNE NAMENE KOJI PROIZVODI ENERGIJU ZA SVOJE POTREBE
Nenad Pešić, Marina Pešić, Nikola Garovnikov, Koning, Bluewaters

IZOLACIJOM DO UŠTEDE ENERGIJE: REŠENJA CERESIT TERMOIZOLACIONIH SISTEMA
Tomislav Slankamenac, Senior Sales Engineer, Henkel Srbija d.o.o.

TERMOIZOLACIONI MATERIJALI
Masterplast Group International

KLASTER ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
ENEF Klaster, Novi Sad

SRBIJA NA PUTU IMPLEMENTACIJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU
Jasminka Pavlović, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

TOPLOTNE PUMPE
Radivoj Blagojev, COOL Centar

ENERGETSKI EFIKASNA GRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA
Prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl.inž.građ., Inženjerska komora Srbije

OD IDEJE DO KLJUČA U RUKE
Enef Klaster, Udruženje za energetsku efikasnost

FUNKCIONISANJE ENERGETSKOG MENADŽENTA NA PRIMERU OPŠTINE VRBAS
Željko ZečevićKancelarija za enrgetski menadžment opštine Vrbas

PRIMERI DOBRE PRAKSE
Bojan Grujicki, Viessmann doo, Beograd

 

"BIOMASA-NAJVEĆI INVESTICIONI POTENCIJAL VOJVODINE"

BROŠURA - SRPSKI PELET ZA SRPSKU ENERGETIKU
Fabrika peleta, Doroslovo

KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
Đorđe Radulović, Banca Intesa, Novi Sad

POLJOPRIVREDNI KREDITI
Komercijalna banka, Beograd

POTENCIJALI I TEHNIČKO TEHNOLOŠKI PROBLEMI KORIŠĆENJA BIOMASE
prof. Dr Brkić Miladin, CEDEF

TROŠKOVI PROIZVODNJE U TOVU BROJLERA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MOGUĆNOST UŠTEDE ENERGIJE I ISKORIŠĆENJE NOVIH TEHNOLOGIJA NA FARMAMA I PG U SRBIJI
Petar Ćuk, Perutnina Ptuj – Topiko a.d.

CBKENSSS MANAGEMENT
Milorad Radojević, CBKENSSS Management doo, Novi Sad

POLJOPRIVREDA - PROIZVOĐAČ ENERGETSKIH VREDNOSTI
prof. dr Miladin M. Ševarlić, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Studije