1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dani energetike 2014. godina - Predavanja i prezentacije

ENERGETSKA EFIKASNOST I PRIMENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADARSTVU

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE U AP VOJVODINI
Zoran Delić, pomoćnik, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

ESCO PROGRAM - FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Zoran Veljković, Vela Filand doo, Beograd

 

Primeri udruživanja - Predstavljanje članica ENEF Klastera

KLASTER ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I EKOLOGIJU
Radivoj Blagojev, ENEF Klaster, Novi Sad

SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE 30% DO 85% SA MINIMALNIM ULAGANJIMA
Radivoj Blagojev, ENEF Klaster, Novi Sad

TOPLOTNE PUMPE
Radivoj Blagojev, COOL Centar, Novi Sad

ENERGETSKI EFIKASNA SISTEMSKA REŠENJA U ZGRADARSTVU - PRIMERI DOBRE PRAKSE U SISTEMIMA TOPLOTNIH PUMPI I SOLARNIH KOLEKTORA
Zoran Biserčić, Vaillant d.o.o.

POVRŠINSKI SISTEMI GREJANJA I HLAĐENJA
Darko Aljinović, REHAU d.o.o.,Beograd

CENTRALNO UPRAVLJANJE U SLUŽBI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Bogdan Prebiračević, Ion Solution, Novi Sad

TERMO BLOKOVI
Vladimir Nađalin, IGM Stražilovo, Sremski Karlovci

NISKOENERGETSKA RASVETA
Snežana Blagojević, Kompanija Blagojević , Novi Sad

NISKOEMISIONA STOLARIJA
Petar Bojović, Win-ing, Futog

BIOMASA U SLUŽBI EE
Zoran Pobor, RIC, Novi Sad

REFLEKTUJUĆI PANELI
Zoran Pobor, MP Centar, Novi Sad

NISKOENERGETSKE MONTAŽNE KUĆE
Dušan Gnjatić, Novi Sad

 

ENERGETSKA EFIKASNOST U TOPLANAMA

SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA U VOJVODINI – ANALIZA STANJA
Klara Balog-Aranjoš, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad

ENERGETSKA EFIKASNOST VOJVODJANSKIH TOPLANA
dr Branislav Nerandžić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i direktor Poslovnog udruženja "Vojvođanske toplane", Pero Rikić, predsednik Skupštine PU "Vojvođanske toplane", Novi Sad

MERENJE I NAPLATA TOPLOTNE ENERGIJE PREMA UTOŠKU U JKP SUBOTIČKA TOPLANA – PREDNOSTI I PROBLEMI
Davor Andrašić, JKP Subotička toplana, Subotica

ISKUSTVA EKSPLOATACIJE KOTLA NA BIOMASU U TE-TO SREMSKA MITROVICA
Goran Ranković, Panonske TE-TO d.o.o., Sremska Mitrovica

 

ENERGETSKA EFIKASNOST I PRIMENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U POLJOPRIVREDI I JAVNIM USTANOVAMA

PRIMENA SOLARNE ENERGIJE U POLJOPRIVREDI
Miodrag Vuković, Conseko (članica ENEF klastera), Beograd

KAKO DO VLASTITE SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
dr Boris Dumnić, FTN Novi Sad, Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije

REALIZOVANI PROJEKTI KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE
Goran Rimac, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad

UPRAVLJANJE ENERGIJOM U OPŠTOJ BOLNICI U SUBOTICI
dr Goran Bićanin, direktor, Opšta Bolnica Subotica

UPOTREBA PRIRODNIH RESURSA U FUNKCIJI UŠTEDE ENERGIJE
Petar Balažević, direktor, Gerontološki centar Subotica

Studije