1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dani energetike 2017. godina - Predavanja i prezentacije - 03.03.2017.

MDEI

Zaštita životne sredine

Panel I - Cirkularna ekonomija: Imamo li kapaciteta da zatvorimo krug?

SANACIJA KONTAMINIRANE LOKACIJE NASTALA USLED AKCIDENTA NA NAFTOVODU
Dr Stanislava Delić, JP Transnafta

Panel II - Upravljanje vodama

MNE - VODA KAO OBNOVLJIV IZVOR ENERGIJE I NJENO ODRŽIVO KORIŠĆENJE
Mr Tanja Petrović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

OTPADNA VODA = ZELENA TOPLOTNA ENERGIJA
Nikola Stojančević, Vertec Solutions

MEĐUNARODNA ISKUSTVA I INOVATIVNA REŠENJA U OBLASTI VODOPRIVREDE
Michal Neumann, Market Connect, Luksemburg

UPRAVLJANJE VODAMA
Slavko Vrndžić, Vode Vojvodine

 

Građevinarstvo i trendovi zelenog projektovanja

ENERGETSKA EFIKASNOST I KLASTERIZACIJA
Prof.dr Zoltan Zavargo, ENEF klaster

PROJEKTOVANJE UZ PRIMENU INOVATIVNIH TEHNOLOGIJA
Bojan Grujički, Viessmann

PRAVNI OKVIR ZA ZELENU GRADNJU U SRBIJI
Aleksandar Đelić, advokat

HANSGROHE
Aleksandar Molnar, Hansgrohe

PREDNOST ZELENOG KROVA I ZIDA
Kosta Bolbođevski, ZinCo

 

Investicije i podrška finansijskih institucija

FINANCING ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS IN SERBIA
Jasmina Vulović, KWF

NAMENSKA KREDITNA LINIJA U FUNKCIJI RAZVOJA OIE I PODSTICAJA PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Dr Goran Vasić, Garancijski fond APV

EU/EBRD KREDITNA LINIJA ZA ODRŽIVU ENERGIJU ZA ZAPADNI BALKAN
Svjetlana Opačić, WeBSEFF Bank

FINANSIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ZAŠTITE ŽIVOZNE SREDINE
Aleksandar Kovačević, Banca Intesa

 

CEDEF klimatski panel: Klimatska i energetska diplomatija XXI veka

KlLIMATSKA I ENERGETSKA DIPLOMATIJA XXI VEKA
Prof.dr Ana Bovan, CEDEF

KlLIMATSKA I ENERGETSKA DIPLOMATIJA XXI VEKA
Prof.dr Aca Marković, CEDEF

UPRAVLJANJE OTPADOM, OTPAD KAO IZVOR ENERGIJE IZ OTPADA I UTICAJ NA KLIMATSKE PROMENE
Brankica Tabak, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

 

Prezentacioni program - Plato

BIOMASA I MICELIJUM GLJIVA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIV TERMOIZOLACIONI MATERIJAL
Nikola Maoduš, Mladi inovator

MISTRAL - ULIČNA RASVETA
Miloš Petrović, BUCK Lighting

SPOLJAŠNJE OPLEMENJENO I ENERGETSKI EFIKASNO LED OSVETLJENJE GRADOVA
Vojislav Perić, Kompanija Blagojević

Studije