1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina u AP Vojvodini

Bela Crkva - Eksploatacija šljunka

 • Bcrkva - 01
 • Bcrkva - 02

 

Čurug - Ciglana i arheološko nalazište

 • Curug - 01
 • Curug - 02
 • Curug - 03
 • Curug - 04
 • Curug - 05
 • Curug - 06
 • Curug - 07

 

Kanjiža Potisje - Eksploatacija opekarske gline i proizvodnja crepa, elemenata u građevinarstvu i ukrasne i upotrebne keramike majolike

 • Kanjiza - 01
 • Kanjiza - 02
 • Kanjiza - 03

 

Kovin - Jedinstvena podvodna eksploatacija uglja (lignit) na svetu

 • Kovin - 01
 • Kovin - 02
 • Kovin - 03
 • Kovin - 04
 • Kovin - 05
 • Kovin - 06
 • Kovin - 07
 • Kovin - 08

 

Beočin/Lafarž - Eksploatacija lapora za proizvodnju cementa

 • Lafarge - 01
 • Lafarge - 02
 • Lafarge - 03
 • Lafarge - 04

 

Mesić kod Vršca - Eksploatacija kvarcno-feldspatski pesak i šljunak

 • Vrsac - 01
 • Vrsac - 02
 • Vrsac - 03

 

Dubovac kod Kovina - Eksploatacija treseta

 • Dubovac - 01
 • Dubovac - 02

 

Fruška gora - Eksploatacija tufa

 • Fruska - 01
 • Fruska - 02
 • Fruska - 03
 • Fruska - 04
 • Fruska - 05
 • Fruska - 06
 • Fruska - 07

Studije