1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

sreda, 09 oktobar 2013

Saopštenje PSEMR-a povodom mogućnosti prestanka isporuke ili nestašice prirodnog gasa

Novi Sad, 9. oktobar 2013.-  Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine izražava veliku zabrinutost za građane i privredu Vojvodine koji koriste prirodni gas, a povodom mogućnosti prestanka isporuke ili nestašice prirodnog gasa na domaćem tržištu.
U Vojvodini je sproveden ili je u toku proces gasifikacije naselja i industrijskih zona u svih 45 jedinica lokalne samouprave. Prirodni gas koristi više od 210 hiljada malih potrošača: domaćinstava, male privrede, predškolskih i školskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i oko 750 industrijskih i drugih subjekata i 20 toplana. Sve toplane na teritoriji Vojvodine kao osnovni energent koristi prirodni gas. Obustavom isporuke gasa izazvale bi se nesagledive posledice za građane, privredu i sve ostale potrošače.
Stanje u vojvođanskim toplanama je inače veoma kritično, jer su višegodišnja razlika u nabavnoj ceni energenata i nerealno niske cene toplotne energije akumulirali velika dugovanja. Ovakvom stanju dodaju se i velika dugovanja od strane budžetskih korisnika na republičkom i lokalnom nivou. Toplane su u neravnopravnom položaju u odnosu na distributere prirodnog gasa, s obzirom da je obračunski period za toplane petnaest dana, a za distributere gasa trideset dana. Toplane isporučuju toplotnu energiju korisnicima za period od mese dana, pa nije realno da se od toplana traži plaćanje obaveza na pola meseca.
Kao kratkoročnu meru Pokrajinski sekretarijat predlaže da Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne predloži Upravnom odboru JP „Srbijagas“ izmenu odluke o komercijalnim uslovima isporuke prirodnog gasa toplanama Srbije i Panonskim TE-TO, te da obračunski period umesto petnaest dana bude trideset dana, a rok plaćanja da bude petnaest, umesto sadašnji osam dana u cilju poboljšanja likvidnosti toplana.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine poziva nadležno Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine da odredi mera za rešavanje nastale situacije u oblasti snabdevanja prirodnim gasom, da obezbedi sigurnu i kontinuiranu isporuku prirodnog gasa za predstojeću grejnu sezonu, kao i mere za rešavanje finansijskih problema između „Srbijagasa“ i toplana, s obzirom da su računi nekih toplana ovih dana na teritoeriji AP Vojvodine blokirani od strane JP „Srbijagas“, u cilju obezbeđenja sigurnosti snabdevanja građana i privrede energijom.

Studije