1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

petak, 11 oktobar 2013

Obaveštenje o rezultatima Konkursa zа unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije

Na osnovu člana 54. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'', broj: 40/12 - prečišćeni tekst) i člana 8. stav 2 Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2013. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovih i srednjih škola na području Autonomne Pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije, broj: 115-401-724/2013-01 od 06. juna 2013. godine Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine doneo je dana 10. oktobra 2013. godine Odluku o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2013. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovih i srednjih škola na području Autonomne Pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije, kako sledi:

Naziv organizacije

Naziv projekta

Iznos dodeljenih

sredstava

u dinarima

UG Centar za energetsku efikasnost ''CEFIKS'' Vršac

''Brzim prstima do energetske efikasnosti''

140.000,00

Pokret gorana Novog Sada

''Sam svoj majstor''

90.000,00

Udruženje prosvetnih radnika Banatskih Mađara iz Zrenjanina

''Štedimo danas da bi imali sutra''

118.000,00

PAAD Centar za sociokulturološke izuzetnosti Novi Bečej

''Menjam ponašanje-menjam svet''

100.000,00

UG ''Mladi za Kovilj'' Kovilj

''Energetski svesni i savesni''

70.000,00

Udruženje ''Mladi i igra'' Subotica

''Govorite li energetski''

90.000,00

Udruženje ''Evropski razvojni centar'' Sr. Kamenica

''Kilovat za kilogram-Kg za Kw ''

138.000,00

UG ''Eco-logika'' Sombor

''Energetski tribunal''

140.000,00

UG ''EULINK'' Temerin

„ENER-GREEN“,

130.000,00

UG ''ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELEKTRONIC T.D. '' Palić

''Eko lampe i primarna reciklaža baterija''

138.000,00

UG ''Kultura na dlanu'' Novi Sad

''Podizanje svesti dece o važnosti racionalne potrošnje pijaće vode uvođenjem sistema direktnog nadzora potrošnje vode u vrtićima i školama opštine Bački Petrovac''

145.000,00

Pokret gorana i centar volontera Pančeva, Pančevo

''Stekni i primeni znanje''

60.000,00

Udruženje ''Prepoznaj u sebi '' Pančevo

''Čuvari planete''

90.000,00

UG ''Zeleni krug'' Bački Petrovac

''Zajedno do energetske efikasnosti''

90.000,00

UG ''Zrenjanin-moj grad'', Zrenjanin

''Zeleni Zrenjanin''

90.000,00

UG ''Razvoj sela'' Čoka

''Znanjem do energije''

110.000,00

UG ''Glas Opova'', Opovo

''Saznaj, primeni, uštedi''

50.000,00

Fond za edukaciju '' VIVARTA LILA'', Sombor

''Deca mogu spasiti svet''

52.000,00

UG ''Reka'' Novi Sad

''Dizajn plakata i brošura na temu-Budućnost održivog razvoja kroz primenu obnovljive energije''

53.000,00

Udruženje ''Za bolji Novi Kneževac'', N. Kneževac

''Postanimo energetski svesna generacija''

53.000,00

''Lestvica NS'', Rumenka

''Održavanje radionica u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi u Rumenki, u cilju praktične obuke i širenja praktičnih znanja iz oblasti uštede energije i energetske efikasnosti''

53.000,00

Ukupno:

 

2.000.000,00

 

U skladu sa članom 11. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2013. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovih i srednjih škola na području Autonomne Pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije, broj: 115-401-724/2013-01 od 06. juna 2013. godine Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Pravilnik), pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine u ime Pokrajinskog sekretarijata, zaključiće sa korisnicima kojima su odobrena bespovratna sredstva ugovor o dodeli sredstava, a kojim ugovorm će se precizirati prava i obaveze ugovornih strana.

U skladu sa članom 11. Pravilnika, ova Odluka je konačna i protiv iste se ne može uložiti pravni lek.

 

Studije