1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

sreda, 16 oktobar 2013

Potpisani ugovori sa predstavnicima NVO i neprofitnim institucijama

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić potpisala je ugovore sa predstavnicima nevladinih organizacija i neprofitnih institucija, kojima su, na osnovu Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, odobrena sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata za unapređenje saznanja dece predškolskog uzrasta, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine ovim Konkursom ima nameru da promoviše i afirmiše rad nevladinog sektora.  Saradnja sa nevladinim sektorom izuzetno je bitna, naročito kada je reč o edukaciji mladih i najmlađih, kroz školske i predškolske ustanove, istaknuto je prlikom potpisivanja ugovora. Cilj Konkursa je da se, kroz realizaciju projekata, svakodnevne i uobičajene navika kod dece, ali i kod odraslih promene, naročito kada je reč o racionalnoj upotrebi energije. Rutina svakodnevice ima direktan i indirektan uticaj na životnu sredinu i na klimatske promene. Zbog toga se kroz edukaciju koja će biti sprovođena realizacijom projekata, podiže svest o važnosti racionalnog korišćenja energije. Nakon edukacije, očekivani rezultati odnose se najpre na ličnu brigu svakog pojedinca o racionalnom korišćenju energije, kao i čitavog društva, u smislu generalne promene ponašanja, kao i menjanja loših navika.

  • IMG_4514

Na Konkursu je bilo prijavljeno dvadeset i pet nevladinih organizacija i neprofitnih institucija, a sredstva su dodeljena, na osnovu rezultata konkursne komisije, dvadeset i jednoj organizaciji iz nevladinog sektora. Za realizaciju ovih projekata iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine izdvojeno je ukupno dva miliona dinara.

  • IMG_4503

Studije