1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

ponedeljak, 30 decembar 2013

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2. u vezi sa javnom nabavkom usluga - "Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama" (Šifra: OPTO-3/2013)

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2. u vezi sa javnom nabavkom usluga - usluga izrade prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije - "Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama" (Šifra: OPTO-3/2013) možete pogledati u priloženom dokumentu.


Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2.

Studije