1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

utorak, 31 decembar 2013

Promena energetskog sistema - najveća obaveza, ali i najveći investicioni potencijal

Pokrajinska sekretarka za eneregtiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić, održala je sastanak sa farmerima kojima su na Konkursu Sekretarijata za eneregtiku i mineralne sirovine dodeljena sredstva za sufinansiranje realizacije projekata za korišćenje biomase na farmama svinja, kao i za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića. Sastanak je održan sa ciljem da se praktično, na osnovu projekata, ukaže na činjenicu da se kroz energetiku i energetsku efikasnost i primenu novih tehnologija iz oblasti energetike u mnogome može unaprediti razvoj stočarstva, kao i to da energetika može biti dobar pokretač podizanja profitabilnosti uzgajivača stoke i povećanja stočnog fonda u našem regionu.

S obzirom na neodvojivost energetike, poljoprivrede i stočarstva, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom ove godine prvi put postavio programe kojima se kroz energetiku podržava razvoj stočarstva, a reč je o projektima zamene fosilnih goriva domaćim resursima. – Naš energetski sistem formiran je desetinama godina unazad, zbog čega su nam dostupni energenti, za koje možemo da očekujemo da će iz godine u godinu biti sve skuplji, zbog toga nam je i privreda nedovoljno konkurentna, a i građani će sve teže plaćati utrošenu energiju. Nataša Pavićević Bajić je naglasila da energetika i promena energetskog sistema predstavljaju našu najveću obavezu, ali i naš najveći investicioni potencijal, kojim se sigurno mogu obezbediti nova radna mesta, kao i stabilan privredni razvoj. - Ove godine podržali smo projekte za 15 farmi, ali sa povećanjem broja farmi koje koriste obnovljive izvore energije, dobija se stabilna osnova za promenu ukupnog ambijenta u našem korišćenju toplotne i električne energije iz domaćih resursa.

  • IMG_6555

U razgovoru sa farmerima zaključeno je da se realizacijom ovih projekata dostiže velika ušteda u proizvodnji, čime svaki proizvod postaje konkurentniji. -Suočeni smo sa velikim uvozom mesa, a upravo kroz realizaciju ovakvih projekata možemo uzgoj životinja da učinimo konkurentnijim, kao i da povećamo broj grla u našem regionu.

Nataša Pavićević Bajić je najavila da će tokom sledeće godine, pored farmi svinja i pilića, u program sufinansiranja biti uključene i farme mlečnih krava. Reč je o projektima ugradnje solarnih panela za prozvodnju tople vode, a biće pružena podrška i svim uzgajivačima životinja za izradu projekata malih kogenerativnih postrojenja za proizvodnju biogasa, što će dovesti do značajnih ušteda u potrošnji električne i toplotne energije, a rešiće se i veliki problem u vezi sa očuvanjem životne sredine.

  • IMG_6570

Studije