1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

četvrtak, 23 oktobar 2014

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete.

Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.


Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete - Prečišćeni tekst

Obrazac prijave na konkurs

Obrazac izjave obaveza prema Sekretarijatu

Obrazac izjave o ranijem korišćenju sredstva APV

 

Studije