1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

četvrtak, 14 april 2016

Potpisani ugovori o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku primene OIE i EE na poljoprivrednim gazdinstvima i za rad zalivnih sistema

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore po osnovu dva konkursa Sekretarijata, koji su bili raspisani u martu ove godine, a čiji je cilj promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Konkursi su namenjeni individualnim poljoprivrednim gazdinstvima. Prvi konkurs se odnosi na energetski održive farme. Ukupan iznos sredstava iznosi 45 miliona dinara. Na konkurs se prijavilo dvadeset i pet aplikanata, a ukupan iznos traženih sredstava je 88 miliona dinara. Na osnovu pregleda stručne komisije, utvđeno je da je 18 aplikanata ispunilo sve formalne uslove, ali nivo traženih sredstava iznosio je 62 miliona. Nakon rangiranja po objavljenim kriterijumima, ugovori se potpisuju sa 13 poljoprivrednih gazdinstava u iznosu od 45 miliona dinara, rekao je sekretar Stanković i dodao da će svim gazdinstvima biti umanjena sredstva za oko 100 hiljada dinara, kako bi se ispunile obaveze prema svim danas prisutnim gazdinstvima.

  • 14042016_Stankovic_ugovori 01

Drugi konkurs odnosi se na primenu solarne energije u zalivnim sistemima. Reč je o malim mobilnim zalivnim sistemima, koji koriste sunčevu energiju. NJihovim radom, moguće je navodnjavati od pola hektara do pet hektara poljoprivredne površine, u zavisnosti od snage solarnih panela i pripadajuće opreme.

Za ovaj konkurs prijavilo se trideset i četiri aplikanata, od kojih su dvadeset i tri aplikanta ispunili sve uslove, ali su potraživanja bila petnaest miliona, a po konkursu je predviđeno deset miliona dinara. Potpisano je ukupno šesnaest ugovora, a smanjenja u odnosu na tražena sredstva iznose u proseku oko dest hiljada dinara.

Kako je sekretar Stanković naglasio, ulaganja će biti isplaćena u roku od tri do sedam godina, u zavisnosti od snage sistema koji se koristi.

  • 14042016_Stankovic_ugovori 03

Oba konkursa imaju za cilj zamenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. U prvom slučaju je reč o primeni biomase, koja je svakako prisutna na poljoprivrednim gazdinstvima, dok je po drugom konkursu reč o primeni solarne energije, jer je reč o poljoprivrednim površinama, koje nemaju pristup javnoj distributivnoj mreži. Da bi se vršilo navodnjavanje, koriste se agregati, koji mnogo troše fosilna goriva, ali primenom solarne energije, putem solarnih panela, nema troškova za energente. Značajno je i to što se potreba za navodnjavanjem poklapa sa sušom, odnosno, sa sunčanim danima, čime se obezbeđuju potrebe pumpe koja vrši navodnjavanje. U slučaju oblačnosti, u tim sistemima nalaze se i akumulatori, koji obezbeđuju dalje navodnjavanje.


Studije