Odštampajte ovu stranicu
ponedeljak, 18 maj 2020

Zaključak o određivanju prodaje pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

NOVI SAD - 18. maj 2020. - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj objavljuje Zaključak o određivanju prodaje pokretne stvari. Zaključak se objavljuje na internet stranici u skladu sa članom 104. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zaključak