1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

četvrtak, 31 decembar 2020

IPA projekat ’’DREAM railway’’

Izrada tehničke dokumentacije za prugu Subotica - Baja

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, kao vodeći partner i Evroregionalna razvojna agencija DKMT (Dunav–Kriš–Moriš–Tisa) iz Segedina, kao prekogranični partner, u okviru Prekograničnog programa''Interreg- IPA CBC Mađarska – Srbija'', realizovali su projekat ''Elaboration of Technical Documentation of Subotica–Baja Railway Line'', skraćeni naziv DREAM Railway, koji je imao za cilј izradu tehničke dokumentacije za prugu Subotica – Baja, dužine 58 km. Period realizacije projekta je 01.06.2017. – 31.12.2020. godine, a ukupan budžet ovog projekta iznosio je 3.585.017,40 evra, od čega je 85% donacija Evropske unije, a 15% sopstveno učešće partnera na projektu.

Veliki doprinos uspešnoj realizaciji ovog IPA projekta dale su železničke kompanije dve zemlјe, ''Infrastruktura železnica Srbije'' AD i ''Mađarske državne železnice (MAV)'', kao i nadležna ministrastva za oblast saobraćaja i infrastrutkre, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktre u Srbiji i Ministarstvo za inovacije i tehnologiju u Mađarskoj.

Implementacijom projekta DREAM Railway kompletirana je tehnička dokumentacija za železničku prugu Segedin – Reske – Horgoš – Subotica – Čikerija – Bačalmaš – Baja, čija je ukupna dužina 97 km, pošto je u prethodnom IPA projektu u istom partnerstvu, pod skraćenim nazivom HUSRB railway, urađena tehnička dokumentacija za deonicu Subotica – Segedin (39 km). ). U toku su aktivnosti nadležnih minstarstava u Mađarskoj i Srbiji, koje se odnose na izbor izvođača radova za izgradnju deonice pruge Segedin – Subotica, kao prve faze izgradnje i modernizacije železničke pruge Segedin – Subotica – Baja.

Tehnička dokumentacija, koja je dobijena kao rezultat IPA projekta DREAM Railway, urađena je za srpski i mađarski deo pruge. Za deonicu u Srbiji izrađena je Studija opravdanosti sa idejnim projektom deonice pruge Subotica – Državna granica sa Mađarskom (Čikerija), u skladu sa srpskim propisima, kao i Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje, koji je usvojila Skupština AP Vojvodine 21.02.2020. godine.

 mapa segedin - subotica - baja

Za deonicu u Mađarskoj urađen je Projekat za odobrenje za deonicu pruge Granica sa Srbijom – Čikerija – Bačalmaš – Baja, u skladu sa mađarskim propisima, kao i modifikacija prostornih planova na ovoj trasi pruge. Na osnovu projekta za odobrenje, dozvolu za izgradnju deonice u Mađarskoj izdao je Sektor za železnicu Ministarstva za inovacije i tehnologiju.  Takođe, za potrebe pokretanja izvođenja radova, na osnovu odobrenih projekata, za mađarsku i srpsku deonicu, izrađene su tenderske dokumentacije.
Sa aspekta saobraćaja, deonica obuhvaćena projektom povezuje saobraćajne koridore  TEN-T u pravcu Sever–Jug i panevropske saobraćajne koridore unutar Evroregije Dunav–Kriš–Moriš–Tisa i time povećava dostupnost pomenutim koridorima. Realizacijom ove deonice otvoriće se nova i brza saobraćajna veza koja će, pored jačanja saobraćajno-političkog položaja ove regije, doprineti daljem društveno-ekonomskom rastu.


Planirano je da jednokolosečna elektrificirana železnička pruga Subotica - Baja, prati trasu postojeće, ranije demontirane železničke pruge. Celom dužinom će se karakteristike obnoviti u skladu sa dozvoljenim osovinskim opterećenjem od 22,5 t/osovini i sa novim šinama UIC 60, donjim strojem sposobnim za propisano opterećenje, tako da deonica bude u skladu i sa zahtevima za saobraćaj teretnih vozova. Tamo gde dozvoljava sadašnja trasa železničke pruge i nema potrebe za značajnom korekcijom radijusa krivine, odnosno ne postoje ostala geometrijska ograničenja, planirana brzina je 160 km/h.

 roszedy 4507

Projektom je predviđeno da vožnja od Subotice do Baje traje oko 50 minuta bez granične kontrole, vozovi će između dva grada saobraćati po redu vožnje dinamikom od dva sata. Prema planiranom redu vožnje, vozovi između Baje i Subotice će saobraćati od 5 sati ujutro do 20 sati uveče, a u suprotnom smeru od 6 sati do 21 sat. U jutarnjem i popodnevnom periodu saobraćajnog „špica“, sa nekoliko pari dodatnih polazaka vozovi će saobraćati na svakih sat vremena. Pet stanica na ovoj pruzi će se u potpunosti rekonstruisati i biće osposobljene i za saobraćaj savremenih vozova.
  Trenutno je putovanje autobusom ili vozom između dva grada moguće samo uz više presedanja i oduzima dva do tri sata. Izgradnjom železničke pruge uspostaviće se saobraćajna veza koja će vreme putovanja skratiti na manje od sat vremena, čime će postati konkurentna alternativa dominantnom drumskom saobraćaju.
Izgradnjom ove pruge dobija se jedna horizontalna železnička linija Segedin-Reske-Horgoš-Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja, kao deo glavnog pravca između dve najveće luke Jadranskog i Crnog mora, Rijeke i Konstance, što stvara uslove da se prevoz tereta preusmeri sa preopterećenih javnih puteva, na železnicu, kao ekološki i ekonomski prihvatljiviji vid transporta.
Pored toga, realizacija ovog projekta unapređuje privredni razvoj u ovom regionu, kao i socijalne i ekonomske prednosti koje će se realizovati u kratkoročnom periodu. Fizičku udaljenost stanovnici će moći svaladati mnogo brže u odnosu na sadašnju situaciju i unaprediće se princip jednakih mogućnosti za stanovnike perifernih područja. Korišćenjem železničkog prevoza, smanjuje se zagađenje životne sredine i doprinosi održivom razvoju, što su prednosti sa socijalne i ekonomske tačke gledišta. Pruga će se izgraditi u saradnji dve zemlje, nakon daljih usaglašavanja aktivnosti i donošenja odluke o finansiranju.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija
Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvaliteta života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.
Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.

NAPOMENA
Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

 

ipa2

Studije