1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

2013. godina

Pokrajinska sekretarka za eneregtiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić, održala je sastanak sa farmerima kojima su na Konkursu Sekretarijata za eneregtiku i mineralne sirovine dodeljena sredstva za sufinansiranje realizacije projekata za korišćenje biomase na farmama svinja, kao i za…
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2. u vezi sa javnom nabavkom usluga - usluga izrade prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije - "Korišćenje obnovljivih izvora energije…
ponedeljak, 30 decembar 2013

Novogodišnja čestitka

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić, uputila je čestitku povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika:U želji da nam 2014. godina donese poslovni uspeh, povećanje zaposlenosti, socijalnu stabilnost i mudro korišćenje energije, kao i iskorišćavanje domaćeg energetskog…
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke usluga - Usluga izrade baze podataka „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“ (Šifra: OPKA-1/2013) možete pogledati u priloženom dokumentu. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke usluga
Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa možete pogledati u priloženom dokumentu. Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa možete pogledati u priloženom dokumentu
Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina možete pogledati u priloženom dokumentu. Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u…
Strana 1 od 16

Studije