1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

2013. godina

Prezentacije sa skupa: MERE I AKTIVNOSTI LOKALNIH SAMOUPRAVA U SKLADU SA ZAKONOM O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJEDragoslav Dobrosavljević, koordinator Radne grupe za implementaciju Zakona o efikasnom korišćenju energije, Energetski menadžer opštine Vršac i član akcionog odbora Mreže energetskih menadžera Srbije ODREĐIVANJE…
Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za zagrevanje objekata na farmama fazana i pilića možete pogledati u priloženom dokumentu. Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja otpadne biomase za…
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1 za javnu nabavku usluga izrade prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije - "Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama" (Šifra: OPTO-3/2013) možete pogledati u…
Konkursnu dokumentaciju (prečišćen tekst I) za javnu nabavku usluga - Usluga izrade baze podataka "Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine" (Šifra: OPKA-1/2013) možete pogledati u priloženom dokumentu. Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst I
Konkursnu dokumentaciju (prečišćen tekst I) za javnu nabavku usluga izrade prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije - "Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama" (Šifra: OPTO-3/2013) možete pogledati u…
U privrednoj komori Vojvodine održana je sedma godišnja skupština Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, na kojoj su govorili ministar poljorpivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije, Dragan Glamočić, pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević Bajić i predsednica Asocijacije…

Studije