1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

2013. godina

Dana 19. novembra 2013. godine u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, održana je četvrta, peta i šesta sednica Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Komisija). Na ovim sednicama…
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje poziv za podnošenje ponude za uslugu izrade prethodnih studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije - "Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama"…
Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić, potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete, sa predstavnicima deset lokalnih samouprava i Grada Sombora. - Štedljiva javna rasveta, kroz lokalne samouprave…
U organizaciji CEDEF-a (Centralno evropskog foruma za razvoj) i pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstva urbanizma i građevine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za eneregtiku i mineralne sirovine, u petak, 15. novembra 2013. godine, biće održana…
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine objavljuje poziv za podnošenje ponude za uslugu izrade baze podataka "Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine" (ŠIFRA: OPKA-1/2013). Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine doneo je Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete. Detalje odluke možete pogledati u priloženom dokumentu. Odluka o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive…

Studije