1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

2016. godina

Novi Sad, 20. maj 2016 – U Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine potpisani su ugovori o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava. Sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa Sekretarijata za…
Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava možete preuzeti u prilogu.
Pitanje: Poštovani, ovom prilikom Vam se obraćamo sa pitanjem vezano za Javnu nabavku dobara - izrade geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini JN MV 1/2016 U okviru dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke (strana 7), pod tačkom 2…
Danas su u Pokrajinskoj vladi potpisani ugovori o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija o unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine o efikasnom…
Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava, na osnovu dva javna konkursa Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine. Reč je o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata…
Odluke o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene i projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama možete preuzeti u prilogu.
Strana 1 od 5

Studije