1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Bul. Mihajla Pupina 16., 21101 Novi Sad

II sprat, kancelarija br. 57

Tel:021/487 4337

Fax:021/456 653

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


PIB: 100715278

Matični broj: 08753105

Šifra delatnosti: 8411

Račun: 840-30640-67


Kabinet sekretara

OGNjEN BJELIĆ, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Tel:021/487-4337

Faks:021/456-653

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

dr ZORAN TASIĆ,zamenik pokrajinskog sekretara

Tel:021/487-4791

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MILIVOJ SUVAJDžIN, podsekretar

Tel:021/487-4664

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZVJEZDANA BEČELIĆ, tehnički sekretar

Tel:021/487-4337

Faks:021/456-653

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

VLADIMIR MIHAJLOV, vozač motornog vozila

Tel:021/487-4337

SEKTOR ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

MILIVOJ CVJETAN,pomoćnik

Tel:021/487-4818

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DRAGANA SAVANOVIĆ, viši savetnik za budžet i odnose sa trezorom - šef odseka

Tel:021/487-4497

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NATAŠA KARDAŠEVIĆ, savetnik za ekonomske poslove

Tel:021/487-4477

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MIROSLAVA NEMET, savetnik za finansijsko kadrovske poslove

Tel:021/487-4827

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MARICA RADANOVIĆ, viši savetnik za upravno pravne poslove

Tel:021/487-4225

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUŠANKA NOVAKOV, viši savetnik za upravno pravne poslove - šef odseka

Tel:021/487-4225

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZRNA NAKOMČIĆ,mlađi savetnik

Tel:021/487-4578

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MARIJANA ŠARENAC, viši referent za administrativne poslove

Tel:021/487-4578

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U ENERGETICI

dr SAŠA IGIĆ, pomoćnik

Tel:021/487-4496

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TOMISLAV SREMČEVIĆ, savetnik - inspektor opreme pod pritiskom

Tel:021/487-4394

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DRAGAN BLAŽIĆ,savetnik - inspektor opreme pod pritiskom

Tel:021/487-4394

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SLAVICA MANDIĆ, savetnik - elektroenergetski inspektor

Tel:021/487-4498

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA INVESTICIJE I ENERGETIKU

NEBOJŠA VOJNOVIĆ, pomoćnik

Tel:021/487-4692

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TATJANA JOVANOVIĆ, samostalni savetnik za istraživanje mineralnih sirovina - šef odseka

Tel:021/456-935,487-4478

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DANIELA RADOŠ, savetnik za istraživanje mineralnih sirovinaa

Tel:021/487-4395,456-935

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BRANISLAVA ZUBIĆ,samostalni savetnik za investicije i opštu energetiku - rukovodilac grupe

Tel:021/487-4705

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

KLARA BALOG-ARANJOŠ, savetnik za investicije, toplotnu energiju i oblast energetske efikasnosti

Tel:021/487-4663

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

GORAN RIMAC, savetnik za investicije i obnovljive izvore energije

Tel:021/487-4493

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ I INSPEKCIJSKI NADZOR

SABOLČ FEHER, pomoćnik

Tel:021/487-4337

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DRAGAN MIĆIĆ,viši savetnik za železnički saobraćaj i putnu privredu

Tel:021/487-4075

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ENDRE ŠURJAN, savetnik za drumski saobraćaj i privredu

Tel:021/487-4324

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

IVAN JOVANOVIĆ, savetnik - inspektor bezbednosti plovidbe

Tel:021/487-4324

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JOVO MILANOVIĆ, samostalni savetnik - inspektor železničkog saobraćaja - načelnik odeljenja

Tel:021/487-4649

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZORICA PAVIĆEVIĆ, samostalni savetnik - inspektor za državne puteve II reda - šef odseka

Tel:021/423020

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NENAD MILOVAC , savetnik - inspektor za državne puteve II reda

Tel:021/487-4498

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BRANISLAV PAŽUR, savetnik - inspektor za drumski saobraćaj

Tel:021/424638

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OGNjEN MILjANIĆ, savetnik - inspektor za drumski saobraćaj

Tel:021/424638

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DEJAN TOMIĆ, savetnik - inspektor železničkog saobraćaja

Tel:021/424638

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MR MILUTIN TATIĆ, savetnik - građevinski inspektor

Tel:021/487-4577

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUŠANKA MATIĆ, savetnik - građevinski inspektor

Tel:021/487-4577

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BOGDAN RAKIĆ, savetnik - rudarski inspektor

Tel:021/487-4582

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

IGOR JAPUNDŽA, savetnik - geološki inspektor

Tel:021/487-4582

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SNEŽANA KOVAČEVIĆ, savetnik - geološki inspektor

Tel:021/487-4498

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA GRAĐEVINARSTVO

U sektoru za građevinarstvo se na pozive stranaka odgovara u periodu od 14h do 16h

SLAVKO VRNDžIĆ,pomoćnik

Tel:021/487-4453

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LjILjANA VLAŠKALIĆ,šef odseka

Tel:021/487-4589

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DRAGICA STOJANOVIĆ, savetnik za studijsko analitičke i upravne poslove

Tel:021/487-4038

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BRANKA TUCAKOV, savetnik za studijsko analitičke i upravne poslove

Tel:021/487-4038

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BILJANA JOKSIĆ VOJNOVIĆ, viši referent za administrativne poslove

Tel:021/487-4590

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JELENA BOŠKOVIĆ, samostalni savetnik za izgradnju

Tel:021/487-4254

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JELENA GRBIĆ, samostalni savetnik za izgradnju

Tel:021/487-4710

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TATJANA MELVINGER MAJOROŠ, samostalni savetnik za studijsko analitičke poslove i ozakonjenje- rukovodilac grupe

Tel:021/487-4448

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ALEKSANDRA MARINČIĆ, savetnik za izgradnju

Tel:021/487-4596

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JASMINA SORAJIĆ, mlađi savetnik za izgradnju

Tel:021/487-4596

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lice zaduženo za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Branka Tucakov

Tel:021/487-4038

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lice zaduženo za održavanje web sajta

Milivoj Suvajdžin

Tel:021/487-4664

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Studije