1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Bul. Mihajla Pupina 16., 21000 Novi Sad

II sprat, kancelarija br. 57

Tel:021/487 4337

Fax:021/456 653

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


PIB: 100715278

Matični broj: 08753105

Šifra delatnosti: 8411

Račun: 840-30640-67


Kabinet sekretara

NENAD GRBIĆ, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Tel:021/487-4337

Faks:021/456-653

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

RADE BASTA,zamenik pokrajinskog sekretara

Tel:021/487-4337

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MILIVOJ SUVAJDžIN, podsekretar

Tel:021/487-4664

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZRNA NAKOMČIĆ, tehnički sekretar

Tel:021/487-4337

Faks:021/456-653

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vladimir Mihajlov, vozač motornog vozila

Tel:021/487-4337

SEKTOR ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

SLAVOLjUB ARSENIJEVIĆ,pomoćnik

Tel:021/487-4791

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

IVANA KROPF GLIGOROVIĆ, samostalni stručni saradnik I za pravne poslove

Tel:021/487-4492

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MAJA MANDIĆ, samostalni stručni saradnik I za budžet, internu finansijsku kontrolu i odnose sa trezorom

Tel:021/487-4487

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NATAŠA KARDAŠEVIĆ, samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove

Tel:021/487-4497

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LJUBICA SRDANOV, viši saradnik za materijalno-finansijske i administrativne poslove

Tel:021/487-4477

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA MINERALNE SIROVINE

DRAGAN BUDOŠAN, pomoćnik

Tel:021/487-4118

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TATJANA JOVANOVIĆ, samostalni stručni saradnik II za istraživanje mineralnih sirovina

Tel:021/456-935,487-4495, 487-4395

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DANIELA RADOŠ, samostalni stručni saradnik II za istraživanje mineralnih sirovina

Tel:021/456-935,487-4495, 487-4395

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U ENERGETICI I MINERALNIM SIROVINAMA

NEDELjKO ŠLjIVANAC,pomoćnik

Tel:021/487-4818

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MIOMIR STOJIĆ, inspektor opreme pod pritiskom - samostalni stručni saradnik II

Tel:021/487-4498

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TOMISLAV SREMČEVIĆ, inspektor opreme pod pritiskom - samostalni stručni saradnik

Tel:021/487-4394

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DRAGAN KOSTIĆ, rudarski inspektor - samostalni stručni saradnik II

Tel:021/487-4582

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SRBISLAV LAZIĆ, rudarski inspektor - samostalni stručni saradnik II

Tel:021/487-4793

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZORAN POPOVIĆ, geološki inspektor - samostalni stručni saradnik II

Tel:021/487-4496

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUŠAN JOVANOVIĆ, geološki inspektor - samostalni stručni saradnik II

Tel:021/487-4499

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA ENERGETIKU

VLADIMIR PREBIRAČEVIĆ, pomoćnik

Tel:021/487-4692

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BRANISLAVA ZUBIĆ, samostalni stručni sardanik I za opštu energetiku

Tel:021/487-4705

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

KLARA BALOG-ARANjOŠ, samostalni stručni saradnik II za toplotnu energiju i energetsku efikasnosti

Tel:021/487-4663

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

GORAN RIMAC, samostalni stručni saradnik II za obnovljive izvore energije

Tel:021/487-4493

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ I INSPEKCIJSKI NADZOR

SAŠA IGIĆ, pomoćnik

Tel:021/487-4496

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ENDRE ŠURJAN, samostalni stručni saradnik II za drumski saobraćaj i puteve

Tel:021/487-4324

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SEKTOR ZA GRAĐEVINARSTVO

U sektoru za građevinarstvo se na pozive stranaka odgovara u periodu od 14h do 16h

SANjA ČIPLIĆ, pomoćnik

Tel:021/487-4499

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MARICA RADANOVIĆ, samostalni stručni saradnik I za upravno pravni postupak

Tel:021/487-4225

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DUŠANKA NOVAKOV, samostalni stručni saradnik I za upravno pravni postupak - šef odseka

Tel:021/487-4225

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JOKA ZUBIĆ, samostalni stručni saradnik II za upravno pravni postupak

Tel:021/487-4581

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DRAGICA STOJANOVIĆ, samostalni stručni saradnik I za studijsko analitičke poslove i upravne poslove

Tel:021/487-4581

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

MARIJANA ŠARENAC, Viši referent za administrativne poslove

Tel:021/487-4578

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BILJANA JOKSIĆ VEJNOVIĆ, Viši referent za administrativne poslove

Tel:021/487-4590

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

DEJAN MAHAČ, samostalni stručni saradnik II za izgradnju

Tel:021/487-4596

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JELENA BOŠKOVIĆ, samostalni stručni saradnik I za izgradnju

Tel:021/487-4254

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LJILJANA VLAŠKALIĆ, samostalni stručni saradnik I za izgradnju - šef odseka

Tel:021/487-4589

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JELENA GRBIĆ, samostalni stručni saradnik I za izgradnju

Tel:021/487-4710

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odovorno lice za održavanje veb prezentacije sekretarijata

DRAGAN BUDOŠAN, pomoćnik pokrajinskog sekretara za mineralne sirovine

Tel:021/487-4118

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Studije