1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Inspekcijski poslovi

U sastavu Pokrajinskog sekretarijata je devet pokrajinskih inspekcija:

 • Inspekcija opreme pod pritiskom
 • Elektroenergetska inspekcija
 • Rudarska inspekcija
 • Geološka inspekcija
 • Inspekcija za drumski saobraćaj
 • Inspekcija za državne puteve
 • Građevinska inspekcija
 • Inspekcija železnikog saobraćaja
 • Inspekcija bezbednosti plovidbe

Izveštaj o radu za 2020. godinu

Planovi rada sektora za saobraćaj i inspekcijski nadzor u 2021. godini

Planovi rada u 2020. godini

Plan rada geološke i rudarske inspekcije za 2019.godinu

Saglasnost na Plan rada geološke i rudarske inspekcije za 2019.godinu

Planovi rada inspekcija o oblasti saobraćaja, građevinasrtva i energetike za 2019. godinu

 

Izveštaji o radu inspekcija u oblasti saobraćaja i građevinasrtva za 2018. godinu

 

Informacija o inspekcijskom nadzoru pokrajinske građevinske inspekcije u 2017.godini 

Izveštaj o radu inspektora za drumski saobraćaj za 2017.godinu

 Izveštaj inspekcije bezbednosti plovidbe za 2017.godinu

 Izveštaj inspekcije za državne puteve za 2017.godinu

Izveštaj inspekcije za železnički saobraćaj za 2017.godinu

Plan rada inpekcije za bezbednost plovidbe u 2018.godini

Plan rada inpekcije za železnički saobraćaj u 2018.godini

Plan rada inpekcije za drumski saobraćaj u 2018.godini

Plan rada inpekcije za državne puteve u 2018.godini

Plan rada elektro-energetske inspekcije i inspekcije za opremu pod pritiskom u 2018.godini

Plan rada rudarske i geološke inspekcije za 2018.godini

 

Mišljenje na plan inspekcijskog nadzora za 2017.  godinu

 

Plan rada inpekcije za bezbednost plovidbe u 2017.godini

Plan rada inspekcije za državne puteve u 2017.godinu

Plan rada inspekcije za železnički saobraćaj u 2017.godinu

Plan rada inspekcije za drumski saobraćaj u 2017 .godinu

 

Informacija o radu energetskih inspektora za 2016.godinu

Informacija o radu inspektora u mineralnim sirovinama za 2016.godinu

Informacija o radu inspektora u oblasti saobraćaja za 2016.godinu

 

Studije