1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Organizaciona struktura

sistematizacija2021


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО

-          члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 159/20)

uredba-17-3

 

стање на дан: 17. март 2021. године

Studije