1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Novi Sad, 07.12.2018.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Građevinski inspektor - savetnik

Rok za podnošenje prijava je 25. decembar 2018.godine


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst javnog konkursa - Građevinski inspektor

Izjava

 

 

Novi Sad, 01.10.2018.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Građevinski inspektor - savetnik

Rok za podnošenje prijava je 09. oktobar 2018.godine


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst insternog konkursa - Građevinski inspektor

Izjava

 

Novi Sad, 03.04.2018.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Inspektor opreme pod pritiskom - savetnik

Rok za podnošenje prijava je 11. april 2018.godine


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst javnog konkursa - Inspektor opreme pod pritiskom

Izjava

Novi Sad, 02.04.2018.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Mlađi savetnik za izgradnju

Rok za podnošenje prijava je 17. april 2018.godine ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst javnog konkursa - Mlađi savetnik savetnik za izgradnju

 Izjava

Novi Sad, 14.02.2018.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Savetnik za izgradnju

Rok za podnošenje prijava je 01. mart 2018.godine ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst javnog konkursa - Savetnik za izgradnju

 Izjava

Novi Sad, 14.02.2018.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Mlađi savetnik za izgradnju

Rok za podnošenje prijava je 01. mart 2018.godine - OBUSTAVLjEN


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst javnog konkursa - Mlađi savetnik savetnik za izgradnju

 Obustava javnog konkursa

-----

 Novi Sad, 06.12.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Rok za podnošenje prijava je 21. decembar 2017.godine ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka


Tekst javnog konkursa - Rudarski inspektor - savetnik

 

Novi Sad, 11.10.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Rok za podnošenje prijava je 26. oktobar 2017.godine


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst javnog konkursa - Savetnik za izgradnju

Tekst javnog konkursa - Mlađi savetnik za izgradnju

Poništaj javnog konkursa

Poništaj javnog konkursa

Novi Sad, 17.07.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Rok za podnošenje prijava je 26. jula 2017.godine - ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst internog konkursa

Izjave

 

Novi Sad, 13.07.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Rok za podnošenje prijava je 21. jula 2017.godine - ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst internog konkursa

Izjave

 

Novi Sad, 14.06.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Rok za podnošenje prijava je 29.jun 2017.godine. - ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst javnog konkursa

Izjave

Odluka o poništavanju javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj od 01.09.2017.godine  

 

Novi Sad, 24.05.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - geološki inspektor, u zvanju savetnik u Sektoru za mineralne sirovine.

Rok za podnošenje prijava je 09.jun 2017.godine. - ISTEKAO

Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst javnog konkursa

Izjave

 

Novi Sad, 01.02.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Rok za podnošenje prijava je 16.februar 2017.godine. - ISTEKAO


Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst javnog konkursa

Izjave

Odluka o poništavanju javnog konkursa

 

 


Novi Sad, 18.01.2017.godine - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Rok za podnošenje prijava je 26.januar 2017. godine. - ISTEKAO


Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećih linkova


Tekst internog konkursa

Izjave

Studije