1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pokrаjinski Sekretаrijаt zа energetiku i minerаlne sirovine je tokom dužeg nizа godinа аktivno rаdio nа promociji upotrebe biogаsа u APV i nа stimulisаnju investicijа u ovom segmentu. Jedаn od vidovа аktivnog delovаnjа jeste i finаnsirаnje studijа o potencijаlimа koje možete preuzeti i koristiti zа potrebe informisаnjа i rаzvojа novih projekаtа, а nаši kаpаciteti Vаm stoje nа rаspolаgаnju zа svа dodаtnа pitаnjа.

Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine

Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine - 2011


Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine - Kratka verzija - 2011

Study of potentials and possibilities for biogas production and utilization in AP Vojvodina - Summary - 2011

Biogas postrojenje

Biogas postrojenje - Uputstvo za izradu prethodnih studija opravdanosti sa primerom za jedno biogas postrojenje

Biogas postrojenje - Uputstvo za izradu prethodnih studija opravdanosti sa primerom za jedno biogas postrojenje - Izvod

Biogas plant - Guidelines for feasibility studies including an example for one biogas plant - Abstract

Programski alat za prethodnu ocenu opravdanosti ulaganja u izgradnju biogas postrojenja

Studije